Svartedauden konsekvenser språk

Som i mange andre språk har det også i norsk skjedd forandringer i lydverk,. Svartedauden tok livet av en tredel av landets befolkning, og mange . Den begynner med svartedauden og ender med .

Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra. Pestens utbredelse – lopper, rotter og kornhandel; Byllepest . Norrønt språk – en oversikt, Hvorfor døde det norrøne språket ut? Hvilke konsekvenser fikk svartedauden for befolkningen i Norge under middelalderen?

Svartedauden var en tragedie som innebar mer enn sykdommen i seg selv. Men det at en rekke fransklærere døde, bidrog til at det engelske språk fikk . Svartedauden utryddet de fleste skriftlære, som for det meste var munker o. Jacobgutten: Språket heter forresten norrøn, ikke norrønt. Hvilke konsekvenser fikk svartedauden for det norske skriftspråket? Hvilket språk tok over som administrasjonsspråk i Norge i . Norrønt eller gammalnorsk var det språket vikingene snakket. Under svartedauden døde svært mange prester, munker og nonner.

Flott Powerpoint-presentasjon om Svartedauen: Sykdommen, Norge, konsekvenser, behandling med mer.

Hvilke konsekvenser hadde reformasjonen for norsk språk og litteratur? I den østlige delen av Europa var språket fortsatt gresk, og i tillegg kom det arabiske. Fra midten av 1300-tallet ble Europa rammet av en pest, svartedauden. Svartedauden bli ofte symbolisert som ei svartkledd gammel kjerring. Forholdet mellom bokmål og nynorsk gir det norske språket særpreg og.

Spedalskhet var en annen sykdom med ganske stor utbredelse. Språkrådet har i mange år rådd myndig- heitene til å. Da Svartedauden herjet landet i 134 døde om lag halvparten av befolkningen. Dette fikk store konsekvenser for overleveringen av språket. Svartedauden kommer, Pestens økonomiske konsekvenser.

I renessansen krevde den opplyste øvre middelklassen bøker på eget språk. Språket i perioden er kjent gjennom runeinnskrifter; Runene ble utvikla en gang på begynnelsen av vår tidsregning med sør-europeiske alfabet som grunnlag .