Skotrende regler

Videoen viser hvordan en underforsænket skotrende kan udføres. Visse procedurer i monteringen af tagfod og skotrende. Skotrende er udført på underlag af brædder eller krydsfiner og kan være beklædt med zink.

Jeg skal til at have monteret mine skotrender i Aluprofil her i efterårsferien. Bygma anbefaler mig at lægger en gang tagpap under. For at lede vandet fra tagfladen til afløbsskålene og videre til kloak etableres skotrender eller kasserender. SkotrenderSkotrender udføres normalt med fald min.

Skal hjælpe min gamle far med at skifte tag på et alm. På den måde sikrer du dig, at du benytter materialer, der er godkendt til byggeri i Danmark i henhold til de gældende EU regler. Arbejdet hører ind under reparation af en bygningsdel og udløser ikke krav om efterisolering.

Med hensyn til projektering og dimensionering er skotrender et område med særlige krav. Der henvises til de gældende regler på området. I det følgende nævnes en række regler og krav, som bygger på indhøstede . Skotrenden er lavet, så den fanger alt overskydende vand fra både kvisten og det eksisterende tag.

Skumbølgeklodser til grat, skotrende og tagryg. Skotrenden er en udsat del af tagkonstruktio- nen, se s.

Særlige regler for håndtering af asbestholdige materialer. Ved skotrender, bag skorstene ved ovenlysvinduer. Overholder man disse regler, garanterer zinkfabrikanterne i nogle. Listen hentet fra Tag, Skotrender – tegninger.

Klik på billeder for at se PDF – eller download-links for at hente filen! Kan afløbsrøret være underdimensioneret og findes der iøvrigt særlige regler for afløbsrør fra vandrette skotrender? Tagfo skotrende og undertag – infohæfte illustrerer – ved hjælp af rigtig mange flotte fotos – hvordan man kan opføre konstruktionen tagfod (fodplade) på muret . Ved anvendelse i udlandet kan andre regler være gældende.

Nedstyrtningsfare ved arbejde i en skotrende. Desuden er der også love og regler, som skal overholdes. Brug vores erfaring og viden når du gerne vil have ændret på dit tag .