Sette fast kantstein

Slik setter du opp støttemur – Del – Duration: 2:01. Jeg kan delen med jordfuktig betong, men hva gjør man under denne? Kan noen fortelle meg hvilken betongblanding jeg skal bruke når jeg skal støpe fast granittstein i oppkjøselen?

Og ønsker å støpe en slags kantstein rundt. Hvis du vil gjøre det skikkelig, er det et alternativ å sette steinene i litt betong. Lag eventuelt kanter av kantstein eller x mm bord på høykant. Det blir best resultat om hellene støpes fast, men dette tilsier fullstendig .

PROBLEEtter et lokalt veiarbei fikk vi en masse gamle granittkantstein. Setting av kantstein med BETO naturSETTE-D og BETO naturFUG. Den sitter så fast at den er vanskelig å fjerne.

Topplagene beskrives her, det vil si settelag og selve belegget. Disse massene pakker seg bedre til et noenlunde fast dekke enn naturgrus gjør, altså grus fra sandtak. Sørg for et fast og drenerende underlag, gjerne veigrus.

Etterfyll med sand dersom det er ujevnheter slik at settelaget er jevnt og avrettet. I avslutningen mot vei benyttes gjerne liggende kantstein satt i jordfuktig betong. Og for å gjøre klippingen lettere har jeg tenkt å legge kantstein og legge.

Vil du gjøre det mer stabilt kan du selvsagt lime kantsteinene fast . Start med å tegne ut området, gjør den detaljert og sett på riktige mål. Ingen steiner er like, så det er smart å se hvilke som vil komme hvor før de legges fast. Leverandører av belegningsstein har egne kantstein, eller du kan bruke en belegningsstein . Kantsteinene rundt blomsterbedene er støpt fast slik at de er stabile og . Posten inkluderer fjerning av masser, utlegging av fiberduk og fundamentering med steinmasser. Kantstein limes enten på eller settes langs belegg av heller eller belegnings- stein.

Kantstein av granitt danner en konstruktiv ramme for gatens. Ved setting i korning settes stein hammerfast med 15-mm overhøyde. Noen finner ut at det er kan blir flott å sette kantstein langs.

Første og billigste valg blir oftest en kantstein av betong som spikres fast med . Ved faste dekker skal overflate vekstjord ligge mellom 5-cm under tilgrensende belegg.