Polaritet definisjon

I kemi refererer polaritet til en ladningsforskydelse inden for et molekyle, hvormed én eller flere dele af molekylet bliver en anelse negativt og resten positivt. Kjemisk polaritet er en tilstand i en atomgruppe der den elektriske ladningen er forskjøvet, slik at tyngdepunktene for henholdsvis positiv og negativ ladning ikke . Du kan også legge til en definisjon av Polaritet selv.

Polaritet vil si at en celle, vev, vekstdel eller individ har en morfologisk eller fysiologisk assymmetri som . Polarity definition, the property or characteristic that produces unequal physical effects at different points in a body or system, as a magnet or storage battery. We are sorry, but we have no definition of phrase: polaritet yet. At kvaliteten eller tilstanden til en kropp i kraft av der det viser motsatte, eller kontrast, egenskaper eller krefter.

Polaritet’ henviser til magtbalanceordningen i verdenssamfundet. Unipolaritet betyder, at der er én supermagt i verdenssamfundet. Som hovedregel gælder, at polære stoffer har størst opløselighed i polære opløsningsmidler (som fx vand), mens upolære stoffer opløses bedst . The separation, alignment or orientation of something into two opposed poles.

Either of the two extremes of such attributes. Hvad er forskellen på polære og upolære molekyler? For molekyler gælder det, at de kan have elektrisk ladning.

Polaritet Therapy Definition En holistisk alternativ behandling designet til at afbalancere strømmen af ​​energier i kroppen, definition polaritet terapi omfatter . Definition: Skæv fordeling af electronegativitet.

More English translations for: magnetisk polaritet, omvänd polaritet. Addition: (a + bi)+(c + di)=(a + c)+(b + d)i. Et kompleks tal z = a + bi udtrykt i polære koordinater z = a + bi . Lad os for to vilkårlige komplekse tal og beregne differensen ud fra definition 29. Omformning mellem rektangulær form og polære koordinater.

OPO, Modsat polaritet, OPO står for Modsat polaritet. Oversettelsen av ordet polaritet mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Team Polarity was created on March 25th, 201 three days before closing of Spring 20transfer window.

I det følgende henvises til nogle teorier om polaritet, som har betydning for vor. Vender vi tilbage til den korte definition kan vi sige, at pædagogisk psykologi . Fant setninger matching frasen polaritet. Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan . Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker. Definition – Molekyle: Den mindste del af en molekylforbindelse består af. Polaritet bestemmes af forskellen i elektronegativitet af de atomer, der indgår i molekylet.

Polære molekyler kan opløses i polære opløsningsmidler. Definition: En ester er en funktionel gruppe, som kan anvendes til fx. En ester er oftest upolær, da den kun indeholder svagt polære bindinger mellem C og O. Dipol-dipolbindinger er bindinger, hvor polære molekyler ligger polerne op mod hinanden så de tiltrækker hinanden. We can trace the direction that electrons will flow in the same circuit by starting at the negative (-) terminal and following through to the positive (+) terminal of the . En nem måde til at forholde dig til de fire polariteter i øverste højre kvadrant er.

Here we define two areas of polarity definition, one for seismic recording and one. The use of terms NORMAL and REVERSE POLARITY should be avoided at .