Kommuneplan oslo

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunens styringssystem. Kommuneplanen Oslo mot 2030: smart, trygg og grønn handler om langsiktig planlegging av kommunesamfunnet på alle områder. Oslo kommune vil gjennom sin arealplan sikre en bærekraftig byutvikling, og her. Faksimile av forside kommuneplan for Oslo kommune.

Den nye kommuneplanen Oslo mot 20– Smart, Trygg og Grønn har vært på høring og det har vært arrangert en rekke infomøter og diskusjoner rundt tema . INNHOLD Forord Sammendrag Byutviklingsstrategi Bruk av plansystem og planverktøy Rammer for bruk av planverktøyene Kommuneplan som . Kommuneplanens juridiske arealdel skal angi hoved- trekkene i den fremtidige arealdisponeringen i byens. Kommuneplan Oslo mot 2030- sammendrag av OOFs høringsuttalelse. Oslo og Omland friluftsråd( OOF) støtter kommunens valg av . Kommuneplan Oslo mot 20Utleggelse til. Oslo og Akershus, Norsk Eiendom og Entreprenørforeningen Oslo, Akershus og . Det viktigste man bør merke seg er at 4reguleringsplaner i Oslo, . Utover mye offentlig debatt rundt videreutviklingen av Oslo, var det kommet inn 2høringsuttalelser til forslaget.

Kommuneplanen er et omfattende dokument som har stor betydning for utviklingen i Oslo. Finn planforslaget her på Oslo kommunes hjemmesider. Høringsuttalelse til kommuneplan ”Oslo mot 20– smart, trygg og. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner avvikssonene for støy i kommuneplan for Oslo 2015. Kommuneplan 20- åpne møter i hele Oslo – for Ullern: 10.

Det avholdes fire åpne medvirkningsmøter om forslag til ny kommuneplan – ” Oslo mot . Bydel Alna viser til offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplan, Oslo mot 20- Smart,. I februar kom det et utkast til en ny og oppdatert kommuneplan for Oslo. Byrådet (med partiene Høyre, Venstre og KrF) har laget et planforslag de har kalt Smart . Planprogram for revisjon av kommuneplanen. Kommuneplan for Oslo – fritt fram for profitt og forurensning. Høringsuttalelse fra Rødt Oslo til byrådets forslag til.

Det kan bli flere blokksjokk enn det som ryster Grefsen når Oslo-folk skjønner hva konsekvensen av kommuneplanen kan bli for deres nærmiljø . Høringsuttalelse til kommuneplan ”Oslo mot 20– smart, trygg og grønn” – fra Bo-Vel Furuset og Furuset Vel. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers. Oslo kommuneplan 1976–1985: Fylkes og generalplan: Administrasjonens . Oslo kommune ønsker å tilrettelegge for fortetting i stasjonsnære områder langs banenettet.

KUV har avgitt denne uttalelsen til utkast til kommuneplan. Velferdstinget vil med dette avgi et høringssvar til den pågående høringen om kommuneplan. Oslo kommune har i tilknytning til Kommuneplan – Oslo mot 20Smart, Trygg,.

I forbindelse med kommende kommuneplan er det til arealdelen utarbeidet . Det er hovedbudskapet i Oslos nye kommuneplan.