Hvordan skru gulvspon

Lurer da på hvordan gulvspon skal monteres. Skru og lim fast på siden av hver gulvbjelke. Blir det helt feil å legge gulvspon på tvers av bjelkelaget?

Sponplata ville blitt skrudd fast på cc60. Grimstad Garasjene viser deg hvordan du legger spongulv. Trinn 2: Skru eller spikre fast sponplatene.

I de tilfeller hvor skjøten havner på gulvbjelken skal man skru midt i skjøten – se stiplet linje på illustrasjonen.

Ved montering av gulvspon skal jeg skru kun i not og fjær, eller kan\\skal jeg skru alle steder på plata hvor den ligger på en lekt? Gulvsponplaten er ekstra holdbar og har en sponting som gjør at den passer utmerket for undergulv. Legg ut sponplatene, lim kantene og skru fast platene en etter en. Med 7mm forlenger (separat) kan du skru gulvspon og terrassegulv fra stående posisjon!

SA-har samme egenskaper som SA-55-HT, men med lavere . Legg lag gulvgips ifølge leverandørens anvis- ning. Lim og skru sammen gulvgips og gulvspon, uten å skru i gjennom gulvsponplaten.