Hva mener vi med et kjemisk stoff

Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemi slik vi kjenner det i dag, oppsto som en eksakt vitenskap på 16- og . Det første problemet eleven møter er derfor: Hva menes med stoff (i generell mening)?

Vi kan si at stålull er myk og mene dotten med stålull. Men hva menes med begreper som grunnstoff, atom og nuklide? Alt vi består av og alt i verden omkring oss er kjemiske stoffer – eller rett og slett stoffer.

Mens stoff i vår dagligtale har ulike betydninger, mener naturvitere at:.

Et annet ord for et kjemisk stoff er et kjemikal. I dag brukes ordet stoffer i betydningen rene stoffer og vi må si stoffer og stoffblandinger når vi . For elevene: kroppen deres består av kjemiske stoffer; luften de puster inn; alt de ser rundt seg, osv. Hva er forskjellen på et grunnstoff og en forbindelse, og hva er en blanding, og hva er en løsning? Forbindelse: Et stoff som er sammensatt av flere grunnstoffer. Kjemisk formel: Formel som viser hvor mange atomer av ulikt slag et molekyl inneholder.

Grunnstoff, et rent stoff hvor atomene i stoffet har samme atomnummer. Alle andre rene stoffer er kjemiske forbindelser mellom to eller flere grunnstoffer. Og som vi kan stole på at informasjonen er riktig.

Blander vi to løsninger med hver sin kjemiske forbindelse, og det skjer en. I all korthet har kjemi i hele denne tiden vært læren om stoffene, hvordan de kan. Opprinnelig lærte man om nye stoffer ved å la dem reagere med andre stoffer. Vi skriver reaksjonen i form av en reaksjonsligning:.

Salter er ioniske faste stoffer som består av negative og positive ioner som holdes sammen ved.