Enøk tiltak i bolig

Det finnes mange effektive og gode tiltak som sparer energi, penger og miljø, men få som kan måle seg med å redusere strømforbruket ved å benytte alternative . Støtte til energirådgiving er et tilbud til deg som vurderer omfattende oppgradering av boligen. Du kan få støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver som . ENØK reduserer forbruket til den enkelte uten at det senker kravet til komfort, og det er i den sammenhengen flere tiltak du som forbruker kan gjøre for å utnytte . Byggeiere kan ved enkle tiltak oppnå betydelig reduksjon i energibruk. Den varig høye energiprisen vi har fått, vil gjøre dette ennå mer lønnsomt enn tidligere.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 20en rettighetsbasert ordning for enøk-tiltak i private husholdninger.

For en gjennomsnittlig husholdning utgjør oppvarmingen omkring av energiutgiftene, varmtvann ca og lys, . Det nasjonale energikontoret Enova har støtteordninger for enkelte tiltak innen reduksjon av strømforbruk og omlegging for fornybar energi i . Klima- og energifondet ønsker å stimulere til gjennomføring av lønnsomme enøktiltak. Tilskuddsordningen gjelder for enøktiltak i boliger med 1- boenheter. Her finner du tips og råd til gode enøk-tiltak! Strømsparing med kalde boliger i kuldeperioder er farlig for noen, helseskadelig for.

Til konfliktområdet med ENØK-tiltak som går ut over helsen, hører bl. Regjeringen foreslår økt støtte til enøk-tiltak i norske boliger for dem som trenger det mest. FOR BOLIGEIERE: TILTAKSPLAN FOR BOLIGEN DIN.

Befaring med energiattest, tiltaksplan og rapport over anbefalte tiltak for oppgradering. Jeg har vurdert diverse ENØK-tiltak i vårt nye hus som er under bygging. Problemet er at jeg ikke har all verdens penger å investere for nå. Energisparing behøver ikke nødvendigvis være komplisert.

Med enkle og billige styringssystemer kan du bruke elektrisiteten . Stadig flere gjennomfører ENØK tiltak for å redusere sitt energiforbruk. Enkle varmestyringssystemer kan installeres i alle boliger og næringsbygg. VI SJEKKER BOLIGEN FOR DEG OG LAGER EN TILTAKSPLAN FOR . Fagstoff: Enøk står for energiøkonomisering. Regjeringen vil innføre et ubyråkratisk skattefradrag for ENØK-tiltak i hjemmet i .