Depron på betong

Når jeg la nytt golv i kjelleren, på gammel uisolert betong fra ‘5 så la jeg først fuktsperre, så brukte jeg dobbelsidig tape under på 6mm depron . Gulvets oppbygging blir dermed: betong plast depron varmefolie. Depron er et av markedets mest effektive isolasjonsmaterialer.

Depron skal installeres under Ebeco Foil ved bestemte konstruksjoner. Betong på eksisterende kjellergulv, Fremgang og behov. Kjelleren er tørr med alltid litt svakt rått i . Har en kjellerstue som er beinkald og det er betong under eksisterende golv.

Depron isolerer nesten ganger bedre enn isopor. Depron platene kan også limes til betong gulvet, men her skal du være meget sikker på bruk av riktig lim, får det er spesielle limtyper til slikt . Legge isolasjon på gulv (trisosols eller depron) – Varmekabel på armeringsmatte – Støpe med cm betong – Grave opp utvendig og legge ny . Lim fast varmekabelen ca pr 15cm med limpistol. Underlaget primes slik at depronplatene får godt feste når de skal limes.

Lime depron på gulv, varmekabel på armering, støp, gulv: Bygger. Installasjon av varmekabel limt på betong. Hva gjelder varmetap under folien mot eventuelt betong er ingen stor sak, da det i de fleste tilfellen blir lagt Depron matte på 5-mm slik at .

Gulv av betong skal være avrettet og finpusset. Da legges først depron, så folien, så 2mm plast. Ha plast under depron platene når det var betong. Med et så tynt lag med betong oppå isopor er gulvet ubrukelig slik det er . Ved undergulv av betong, teglstein og fliser, og ved gulvbelegg av teglstein og fliser, anbefales.

Til å feste depron-platene anbefaler vi å bruke depron-lim. Litt relatert til innlegget ovenfor, hvordan vil vinylstaver lagt rett på betong. Spørsmål: Hvis jeg limer 3mm Depron til betongen og bruker varmefolie – hva kan . Dette er stabile og gode ”døde” underlag for fliser. Hvis veggen er jevn nok, kan du legge flisene rett på.

Eventuell sementhud på nystøpte betongflater må slipes eller slyngrenses for god heft mellom betong og sparkelmasse.