Borrevannet

Borrevannet er en næringsrik innsjø som ligger i Horten kommune i Vestfold. Vannet har tilsig fra mindre bekker i sør og vest, og utløpet er i nord gjennom elva . Borrevannet er ein innsjø som ligg i Horten kommune i Vestfold. Borrevannet er ein næringsrik ferskvassjø.

Vatnet er rikt på fisk som gjedde, åbor, brasme, suter . Borrevannshytta ved Borrevannet naturreservat. Flott hytte til leie, enten du vil gjeddefiske, bade, gå turer, sykle, eller rett og slett bare slappe av i rolige .

Borrevannet naturreservat ligger i Horten kommune i Vestfol og er er km. Beskrivelse av det rike fuglelivet ved Borrevannet i Horten kommune, Vestfold. Her finner du oppdaterte observasjoner av fugler ved vannet samt bilder og . Borrevannet er en næringsrik innsjø med et rikt fugle- og planteliv.

Selve vannet, strandområdene og våtmarksområdet ved Vassbånn er vernet . Borrevannet er en næringsrik innsjø i Horten kommune med et rikt plante- og dyreliv. Borrevannet er et av Norges mest spennende gjeddevann. Hit kan du komme på dagstur eller du kan leie den koselige og praktiske . Horten Roklubb har søkt om dispensasjon fra vernereglene for å etablere roarena i Borrevannet naturreservat i Horten i Vestfold.

Borrevannet er en stor, grunn og svært næringsrik innsjø. Mange arter bruker stedet som rasteplass. Borrevannet, vann i Horten kommune, Vestfol moh.

Utsikt mot Skytterhuset ved nordenden av Borrevannet. Venstre vil følge administrasjonssjefens faglige konklusjon, gjennom å fraråde rotrening på Borrevannet og ikke å gi dispensasjon fra . Vil først få si at vi alle setter meget stor pris på det arbeidet som foreningen nedlegger med hensyn til kartlegging og vern av det . I lysegrønne omrÃ¥der pÃ¥ kartet er mulighetene noe bedre. Dette mappekravet skal bidra til å oppfylle kravene i målområdet økosystem, naturmiljø og lokalsamfunn. Borrevannet er meget mye brukt av skoleklasser i hele Vestfol hvor undervisningen blir lagt opp mot behovet for opplæring innen enkel ferskvannsøkologi på .