Bindinger kemi

En kemisk binding er det fænomen, der binder atomer sammen til molekyler eller. Fx Na+ og Cl-, som altså danner en ion-binding i mellem sig, og tilsammen . Når der dannes en kemisk binding mellem to atomer, er det kun de yderste dele af disse, der kommer i kontakt med hinanden. Der findes flere former for kemiske bindinger, . Da atomerne forsøger at opnå stabile elektronstrukturer (fulde elektronskal), reagerer de med andre atomer ved at danne kemiske bindinger.

Vi siger at atomerne binder sig til hinanden, og vi kalder det en binding, når to atomer deler et eller flere elektronpar. Er det et elektronpar der deles kaldes det .

Svage intermolekylære bindinger virker mellem molekylerne. Atomerne i molekylerne bindes sammen af polære kovalente bindinger: Der er en permanent . Molekyler: Et molekyle er sammensat af to eller flere atomer. Atomerne er bundet til hinanden ved hjælp af kemiske bindinger.

Grundstofferne kan danne forskellige bindingstyper mellem hinanden. Forløbet ”Kemiske bindinger” omhandler ionbindinger, kovalente bindinger, metalbindinger, polære kovalente bindinger, hydrogenbindinger og desuden nogle . Kemiske bindinger dannes, når atomer deles om deres elektroner. Der findes derfor forskellige former for . Hvis man kender sit target og de aminosyrer der er involveret i binding til et lægemiddel er det muligt at designe et lægemiddel ud fra kemisk viden. I denne artikel gennemgår jeg det generelle ved kemiske bindinger. Vi skal nu se at atomerne kan samle sig til molekyler og det kan ske ved to typer af bindinger.

Tina fortæller kort om de forskellige typer af intermolekylære bindinger. Tina fortæller om sammenhængen mellem de intermolekylære bindinger i en forbindelse og. En central del af de kemiske fagfelt omhandler kemiske reaktioner. Ved en kemisk reaktion brydes og dannes en eller flere kemiske bindinger,- . Når to atomer deler en elektron i en binding, hedder det en kovalent binding.

Når vi taler om kemiske bindinger ser vi først og fremmest på de enkelte atomer. Men det er ikke hele atomet der er interessant i fohold til når grundstofferne . Der vil være en kemi-introduktion til nybegyndere, der kan gøre denne sektion.